top of page
Cherry Tree

Ontwerp Formules

Doorheen de jaren is mijn ontwerpmethode op punt gesteld waardoor ik verschillende formules kan aanbieden, we bespreken vooraf een vast bedrag in functie van de grootte en het type project.

Zo weet je altijd waar je aan toe bent.

Als de prijs voor een ontwerp een te grote drempel is en je hebt zin om samen te werken, neem dan contact op. De kans bestaat dat we een manier vinden om samen te werken in een waardevolle uitwisseling.

Masterplan De Fortuin def_edited.jpg

Voedselbos ontwerptraject tot 1.25 Ha

2950 euro incl. BTW.

Indien groter dan 1.25 Ha is de prijs in overleg te bespreken.

Inbegrepen:

 • Kennismaking ter plaatse:

  1. Is het een match om samen te werken?

  2. Eerste observatie terrein

  3. Grondwaterstand bekijken

 • Vooronderzoek online data Geopunt

 1. Bodemkaarten

 2. Potentiële natuurlijke vegetatie

 3. Historische kaarten (>250 jaar oud)

 4. Erfgoed

 5. Overstromingsgevaar

 6. Wettelijk kader

 7. Klimatologische factoren (micro en macro)

 8. Raadpleging RGB en gewestplan

 9. VEN & IVON (natuur)

 10. Biologische waarderingskaarten (bestaande waardevolle natuur)
   

 • Site analyse te plaatse

 1. ​Bodemonderzoek dmv bodemprofielput en eventueel grondwatermonitoring door peilbuizen.

 2. De 4 elementen in kaart brengen. Wind, water, vuur; aarde.

 3. inventarisatie bestaande fauna en flora
   

 • Klantinterview​​

  1. ​Wat is de droom, visie, missie van het project?

  2. Verlangens, noden en wensen oplijsten.

  3. economisch/ financiële toetsing.
    

 • Schetsfase in co-creatie ter plaatse  (vlekkenplan)

 • Masterplan met beplanting en plantenlijst

  1. Overzichtelijk plan van de kruin- en struiklaag met cultivars, oogsttijden,...

  2. Advies naar de kruidlaag toe

  3. Advies beste kwekerijen

 • Faseringsplan in functie van aanleg
   

 • Praktisch Advies naar aanleg toe
   

 • Toelichting plannen en advies ter plaatse
   

 • Reistijd inbegrepen in straal van 40km
   

Niet inbegrepen maar mogelijk:
Bodemanalyse en bodemonderzoek op verontreiniging

Masterplan versie 1.2_edited.jpg

Flash ontwerp sessie met schets

1000 euro incl. BTW

Ideaal voor kleinere voedselbosprojecten

Inbegrepen:

 • 1 dag ter plaatse + 1 dag afwerking in the office

 • Toetsing wettelijk kader

 • Observatie terrein ter plaatse

 • Site analyse

 • Klant interview

 • Zoneringsplan opmaken in schetsvorm met aanduiding belangrijkste elementen, functies en beplantingszones.

 • Verslag incl. PDF zoneringsplan op schaal.
   

 • Reistijd inbegrepen in straal van 40km
   

Achteraf kan er gewerkt worden aan een beplantingsplan met plantenlijst indien gewenst.​

ontwerp.jpg

Adviessessie op locatie

Vanaf 390 euro incl. BTW

Heb je vragen, nood aan advies of begeleiding? 

Inbegrepen:

 • Terreinbezoek (2.5 uur)

Tijdens het bezoek nemen we tijd om de plek te observeren, kunnen vragen aan bod komen en deel ik voluit men ervaring en kennis.

 • 1 .5 uur advies

Ik neem achteraf de tijd om alles te verwerken.

Ik doe opzoekwerk en geeft je advies terug in de vorm van een videocall (die je kan opnemen) of geschreven verslag.​​

 • 40 km reistijd is inbegrepen

bottom of page